top of page

Živý čchi-kung - informace

1. Živý čchi-kung je živý a plný energie

Živý čchi-kung je vynikající systém k dosažení šťastného a spokojeného života!

Čchi kung je starověké čínské umění pro zdraví a dlouhověkost, které udržuje tělo a mysl v dokonalé rovnováze. Čchi - čínsky qì, je absolutním základem našeho bytí, značí životní sílu, vitální energii. Existují různé přepisy slova čchi-kung, chi kung, qi gong, ki gong.

 

Živý čchi-kung je metoda, koncept a životní styl zároveň, který v roce 2004 vytvořila a na základě osobních zkušeností sestavila Michaela Sklářová zejména pro moderní (západní) ženy a muže v České republice. Zaměřuje se na rozvoj harmonie těla a duše, síly a potenciálu.

Živý čchi-kung je určen pro ženy i muže, bez ohledu na věk, kondici či povolání, kteří chtějí najít cestu k reálnému zdraví a dlouhověkosti, která byla m. j. ve staré Číně chápána jako život prožitý v plném zdraví bez nemocí a s věčnou spirituální existencí.

A proč Živý čchi-kung? Naši klienti vnímají po ukončení našich kurzů energii, živost, radost, spontánnost, a přestože ctíme kořeny těchto umění, uvědomujeme si, že žijeme tady v Evropě a v České republice, kde potřebujeme věci chápat nejen pohybem, ale také slovem. Propojujeme tedy moderní poznatky, západní způsob života s učením Východu a zároveň respektujeme naše české prostředí.

2. Ctíme své učitele

Živý čchi-kung je systém vytvořený v roce 2004 ve spolupráci s mezinárodní školou Mgr. Natálie Yadryshnikové.

Ucelený, pohybově vzdělávací program s názvem Živý čchi-kung, původní název Škola přírodní léčby a čchi-kung byl vytvořen ve spolupráci s mezinárodní školou Mgr. Natálie Yadryshnikové (International Institute of chi kung) a obsahuje teoretickou i praktickou část.

 

Podrobně vysvětlujeme technickou i filozofickou stránku každého čchi-kung. Stavíme na osobních, více jak 20letých zkušenostech v oblasti zdraví, praxe čchi-kung, tao meditací a osobního rozvoje.

Linie předání učení čchi-kung a taoistické filosofie

3. Máme jasnou vizi a cíl

Naše motto zní: "Živost v těle, živost v životě. Mír ve mně, mír na planetě."

Věříme, že život a své zdraví máme ve vlastních rukou a sami to žijeme. Svět, rodina, přátelé i klienti potřebují, abychom byli zdraví, šťastní a v míru sami se sebou. Každá pozitivní změna v naší mysli a těle bude mít na někoho nebo na něco pozitivní vliv." 

 

Zdravá společnost by měla být prioritou nás všech, protože kvalita našeho zdraví se promítá do všech aspektů našeho života - ovlivňuje náš rodinný a partnerský život, práci  a veřejný život ve společnosti.

Živý čchi-kung je životní styl, který se zaměřuje na celostní zdraví a osobnostní rozvoj, podporuje sounáležitost, porozumění, šíření optimismu, míru, lidskosti, respektu, spiritualní moudrosti a úcty ke všemu kolem sebe.​

Věříme, že každý musí začít u sebe. Skrze práci na sobě samých a skrze náš rozvoj můžeme svůj život vědomě ovlivňovat, tvořit na úrovni osobní, rodinné i společenské, prožívat každý den plně, kvalitně a spokojeně. Všichni máme právo najít sami sebe, to kam směřuje, najít smysl a poslání našeho života. Všichni máme právo být zdraví a šťastní, žít v míru. Více informací

4. Děláme věci srdcem

Živý čchi-kung je cesta kultivace lidství, jak být šťastnější, přirozenější a vyrovnanější žena nebo muž.

Naučíme vás systém cvičení čchi-kung - konkrétní sestavy, meditace, řízené relaxace a základy přírodní čínské medicíny pro osobní rozvoj, získání reálného zdraví a tvůrčích schopností člověka v rovině fyzické, energetické a duchovní zároveň.

 

Cílem je kultivace osobnosti tzn. psycho- bio- energio- socio- spirito vlastností skrze poznání sebe sama s důrazem na možnost utvářet realitu jiné úrovně, v lásce a užitku k sobě i druhým. Kurzy s našimi vyškolenými lektory můžete navštívit v mnoha městech ČR a SK.

 

S námi můžete získat vědomosti o:

 • kultivaci zdraví a regeneraci orgánů

 • tvorbě reality jiné úrovně a harmonie s vnějším světem

 • ovládnutí úspěchu a vědomém řízení událostí života

 • zvýšení potenciálu mozku a vědomí si sebe sama

 • Více informací

5. Stojíme nohama na zemi

Pro lektorské studium máme udělenou akreditaci MŠMT ČR pod č.j.: 104/2017-50 na základě paragr.3 odst.1 písm.f)zákona…

Jediný certifikovaný studijní program MŠMT tohoto druhu v České republice vytvořila Michaela Sklářová a je zaměřený na harmonii těla 

i duše, prevenci zdraví, osobnostní rozvoj, zvládání negativních emocí a stresu.

 

Studovat můžete profesně v akreditovaném studiu MŠMT pro budoucí lektory nebo zájmově v programech pro laickou veřejnost, zároveň je možné studium kdykoliv přerušit a zase navázat. Přibližně 75 % námi vyškolených lektorů/lektorek si otevřelo své vlastní kurzy v ČR a SK.

Studium  pro veřejnost je akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 104/2017-50 na základě paragr.3 odst.1 písm.f)zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře sportu a podle paragr.108 odst.2 zákona č.435/ 2004 Sb, o zaměstnanosti.

Získali jsme také akreditaci pro vzdělávací program Kou-čchi-kung do škol pro učitele pod č.j. MŠMT - 15821/2019 - 3 - 469 (pro instituci Academy Sun Moon, z. s.)

6. Učíme zájmově i profesně

Specializujeme se na vzdělávání lektorů i široké veřejnosti. A pouze ženám je určen speciální program Tao ženy.

Můžete s námi studovat zájmově pro vlastní pohodu, zdraví a sebe-rozvoj nebo profesně v akreditovaném studiu jako budoucí lektoři/ky.

Podmínkou pro vstup do akreditovného studia je účast na zájmovém kurzu, který je zároveň přípravným pro lektorské studium.

 

Vybrat si můžete ze dvou hlavních programů:

 

Pro koho:

 • pro všechny ženy a muže

 • nadšence čchi-kung, taichi nebo jógy, kteří tato umění praktikují jen pro sebe anebo si chtějí rozšířit své profesní vzdělání

 • pro stávající lektory čchi-kung, taichi, jógy a. podobných stylů, také cvičitele a instruktory různých zdravotních cvičení, kteří již učí nebo mají zájem získat další odborné znalosti

 • pro učitele a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, výchovné poradce a pracovníky, terapeuty, poradce zdravého životního stylu nebo wellness

 • ale i pro všechny zájemce, kteří chtějí cvičení čchi kung zařadit do své práce nebo každodenního života jen pro vlastní užitek anebo ho chtějí šířit dál do škol, firem a mezi širokou veřejnost formou pravidelných lekcí apod.

7. Žijeme to, čemu věříme

Živý čchi-kung je umění, které má logiku a energii, vynikající zdravotní účinky a dopad na tělo i psychiku.

Čchi kung je starověké čínské umění pro zdraví a dlouhověkost, udržuje tělo a mysl v dokonalé rovnováze. V Číně je považován za léčebnou metodu s historií více jak 6 000 let. Díky pomalým pohybům v souladu s hlubokým dýcháním se rozproudí zablokovaná čchi (životní síla) v hlavních energetických centrech a viditelně se uvolní nahromaděný stres i napětí po celém těle.

Pravidelným cvičením se tělo postupně mění, vzrůstá jeho pohyblivost a proto se čchi-kung i taichi těší po celém světě veliké oblibě.  Jedinečný program Živý čchi-kung zahrnuje ucelený systém práce s tělem, dechem a myslí.

 

Zaměřuje se na rozvoj lidského potenciálu, a harmonie v každodenním životě. Obsahuje zejména cvičební programy pro budoucí lektory a širokou veřejnost sestavené z výuky konkrétních sestav čchi-kung (čínská jóga), základů tradiční čínské medicíny a meditací. Více informací

8. Pracujeme v týmu

Stavíme na osobních, více jak 15letých zkušenostech v oblasti zdraví, čchi-kung, tao meditací a osobního rozvoje.

Věříme, že život máme ve svých rukou. 

9. Preferujeme prevenci - učíme tomu ve školách 

Pohodě a včasné prevenci stresu, poznání reakcí těla či negativních emocí učíme také ve školách.

Speciální program do škol s akreditací MŠMT se zaměřuje na vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Zahrnuje v sobě především témata péče o sebe a prevence zdraví, zvládání stresu a umění komunikace, dosažení vlastní emoční rovnováhy a zvládání nepříjemných situací za využití jednoduchých, a přesto vysoce účinných, pohybových, sebepoznávacích a relaxačních metod.

Učíme metody pro:

 • péči a psycho-hygienu učitelů, jejich pohodu a prevenci zdraví

 • vědomou a efektivní komunikaci v týmu a také na to, jak lépe zvládat konflikty a nepříjemné situace

 • vnitřní zklidnění sebe sama, svých emocí, celkové nastavení mysli a umění být v sobě tady a teď, metody jak lépe zvládat stres.

Program je šitý na míru dle individuálních potřeb konkrétní skupiny učitelů, také manažerů nebo lidí v pomáhajících profesích atd.

V případě zájmu se na nás obraťte. Informace získáte na: + 420 777 204 028 nebo na: info@zivycchikung.cz. Více informací

bottom of page