top of page

Programy pro školy a učitele

Kou-čchi-kung do škol.jpg

Pečujte o sebe a své zdraví

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví​

Zaměřujeme se především na témata péče o sebe, prevenci zdraví, zvládání stresu, umění komunikace, dosažení vlastní emoční rovnováhy

a zvládání nepříjemných situací za využití jednoduchých, a přesto vysoce účinných, pohybových, sebepoznávacích a relaxačních metod.

Odbornost: akreditace MŠMT pro vzdělávací program Kou-čchi-kung do škol, č.j. MŠMT - 15821/2019-3-469, Academy Sun Moon z.s., IČ 708 57997

Pro:

 • ŠKOLY A OTEVŘENÉ UČITELE

 • DALŠÍ ZAMĚSTANCE ŠKOLY 

 • STUDENTY SŠ, VŠ​

Informace: + 420 777 204 028, Michaela Sklářová

nebo nám napište na: info@zivycchikung.cz

Vyberte si z nabídky svůj program

IMG_5437.jpg
Kou-čchi-kung do škol 
(koučink a čchi-kung)
2019 - 2022

Metoda osobního rozvoje pro učitele, která propojuje dvě metody - koučink a pohybový čchi-kung. Časová náročnost: úvodní seminář (4 vyuč. hodiny) + navazující víceúrovňový program 4 celodenní worshopy nebo 8 půldenní. Témata: péče

o tělo a mysl, prevence únavy, vnitřní zklidnění, jak nastolit fyzickou rovnováhu v těle (praxe čchi-kung), vědomá komunikace v týmu a směrem k rodičům, jak lépe zvládat konflikty (metoda vědomý koučink), Program je s akreditací MŠMT.

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

RIC_4466.jpg
Živý čchi-kung do škol
(pravidelné kurzy)
2019 - 2022

Pohybově relaxační program pro učitele.

Časová náročnost: zpravidla dle domluvy pravidelně týdně 60 nebo 90 minut

v prostorech školy. 

Cvičení čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a zklidňují mysl. Pravidelné cvičení dodává sílu, energii

a vitalitu. Uvolňuje svaly, posiluje organismus, zklidňuje psychiku, zvyšuje odolnost proti nemocem a negativnímu působení druhých lidí! Více o čchi-kung.

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

Bachovky.jpg
Individuální konzultace
(poradenství a terapie)

Individuální program pro všechny učitele, kteří chtějí svá témata řešit o samotě.

V čase zátěžových situací, krizí nebo změn napomáhá metoda koučinku

k urovnání si myšlenek, priorit a konkrétních akcí v oblasti zdraví, práce, rodiny, partnerství atd. Díky kladení konkrétních otázek můžeme sami v sobě nacházet jasné odpovědi a lépe se orientovat v dosavadní životní situaci. Další možností je individuální výuka relaxačních metod proti stresu a únavě.

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

Více o programu 'Kou-čchi-kung do škol'

Program “Kou-čchi-kung do škol” je prožitkový program pro osobnostní rozvoj všech učitelů.

Odbornost: udělena akreditace pod č.j. MŠMT - 15821/2019-3-469 (pro instituci Academy Sun Moon z.s., IČ 708 57997. 

Program se zabývá tématem nastolení rovnováhy v těle a otevřené komunikace v učitelských profesích. Zaměřuje se na odpočinek a péči o tělo, vede k nastolení harmonie. 

 

Učitelská profese je velmi náročná svým posláním a mnohdy samotní učitelé, jak na pracovištích, tak v rodinách jsou vystaveni velkému pracovnímu tempu a nasazení. Velkou hrozbou je pro ně v dnešní době ztráta energie a tělesná únava. Proto chceme nabídnout všem učitelům program, který nabízí jasné, konkrétní a zároveň jednoduché, v praxi ověřené, prožitkové metody a postupy vedoucí k uvolnění těla a mysli. 

Témata a obsah:

Program “Kou-čchi-kung do škol” se zaměřuje na vzdělávací oblast Člověk a zdraví, Výchova ke zdraví. Propojuje dva obory - koučink a čchi-kung. Zahrnuje ucelený systém výuky zaměřený především na témata péče o sebe, prevenci zdraví a umění komunikace, dosažení vlastní rovnováhy a zvládání nepříjemných situací za využití jednoduchých a přesto vysoce účinných, pohybových a relaxačních metod. 

Program ““Kou-čchi-kung do škol” bude realizován formou praktické dílny (4 tréninkové moduly), tak aby účastníci získali dovednosti, které bezprostředně využijí v každodenní praxi.

Vzdělávací cíl:  

 • Účastníci programu získají základní teoretický a zejména praktický vhled do tématu.

 • Program povedou lektoři s více jak 15ti letou lektorskou praxí v této oblasti.

 

Zajímavá studie: 

SYNDROM VYHOŘENÍ A ŽIVOTNÍ STYL UČITELŮ ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL (text čerpán z webu Česká a slovenská psychiatrie, více. 

 • Citace článku:

 • ...Přestože se definice různých autorů liší, většina z nich se shoduje na tom, že syndrom vyhoření je reakce na dlouhodobý stres, která má za následek stav vyčerpání, který se projevuje na úrovni: fyzické (únava a vysílení), kognitivní (problémy se soustředěním) a emoční (neschopnost vcítění se). Jako centrální symptom syndromu vyhoření, který tuto kategorii odlišuje od prosté únavy, se popisuje dlouhodobě zvýšený cynismus.

 • Přestože se velké procento studií zaměřených na syndrom vyhoření doposud orientovalo z velké míry na pomáhající profese - zvl. lékaře, zdravotníky a  sociální pracovníky, lze již od 70. let 20. století sledovat řadu studií, které se věnují problematice syndromu vyhoření v učitelských profesích. V  současné době je syndrom vyhoření studován jako jev, který se může objevovat napříč všemi profesemi, dle některých studií dokonce i mezi studenty vybraných univerzitních oborů - zvl. medicíny....

 • Výsledky: Výsledný soubor tvořilo 2394 učitelů. Zjistili jsme, že alarmujících 53,2 % učitelů uvádí, že jejich práce je pro ně zdrojem dlouhodobého stresu vedoucímu k vyhoření. Pouze 16 % učitelů uvádí absenci syndromů vyhoření. Vyhoření učitelů je asociováno s životním stylem učitelů, kteří jasně neoddělují práci a jejichž volný čas trpí vyšší formou vyhoření. Dostatečný odpočinek a zdravý spánkový režim je dalším ze signifikantních prediktorů. Vyhoření také významně koreluje s mírou depresivity, a je proto znepokojivé, že až 15,2 % učitelů uvádí střední až těžkou míru deprese.

 • Závěr: Riziko vyhoření by se nemělo podceňovat a učitelé by měli být lépe informováni. Školy by se měly snažit zajistit, aby jejich zaměstnanci měli dostatek času na osobní a rodinný život. Náš výzkum poukazuje na to, že syndrom vyhoření je asociován s faktory, které mohou učitelé sami ovlivnit, a  proto je potřeba si uvědomit důležitost prevence. Tato prevence může být uskutečněna přímo školou, nebo samotnými učiteli.

 • .... Z dostupné literatury i realizované studie vyplývá, že učitelské profese jsou významně ohroženy nadměrným stresem, který může mít negativní dopad nejen na učitele samotného a kvalitu výkonu jeho profese, ale i na studijní výsledky jeho žáků. Syndrom vyhoření ve školství je tedy vyloženě systémový problém, kterému je nutné věnovat odpovídající pozornost.

 • Závažnost problému dokládá i realizovaná studie, která zjišťuje, že 53,2 %  učitelů z výzkumného souboru uvádí, že jejich práce je pro ně zdrojem dlouhodobého stresu, a také to, že jsou syndromem vyhoření ohroženi....více.

bottom of page