top of page

O čchi-kung

DSC_4032.JPG

Čchi-kung pozitivně mění život

Čchi-kung je ucelený systém staročínské medicíny pro zdraví

a dlouhověkost nebo-li umění pěstování života, někdy označované také jako čínská jóga. Současnému člověku odkrývá perspektivu dosáhnutí reálného zdraví, stability a harmonie osobnosti, poznání vesmírných zákonů. Čchi-kung a tai chi v Číně patří k oblíbeným formám cvičení, protože stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost těla i dechu, zklidňuje mysl. 

Čchi-kung je jeden z pěti pilířů tradiční čínské medicíny, podporuje životní sílu a řadí se k elementu vody, vedle akupunktury (kov), dietetiky (země), masáží tuina (oheň) a bylin (dřevo).

Čchi-kung udržuje tělo i mysl v dokonalé rovnováze

Čchi-kung je umění, považováné za ozdravnou metodu s dlouhou historií více jak 6 000 let. Nabízí život v harmonii a míru, protože udržuje tělo i mysl v dokonalé rovnováze. Lidé, kteří jej praktikují každý den bez ohledu na počasí, pomáhá udržovat kondici do vysokého věku.

Smyslem cvičení čchi-kung je aktivovat v těle zablokovanou energii čchi (Qi) v tzv. meridiánech, energetických drahách, které jsou

po celém těle. Čchi-kung napravuje držení těla a celé páteře, aby se nepoškozovaly jednotlivé obratle, uvolňuje psychiku a zklidňuje mysl. 

Čchi-kung je součástí tradiční čínské medicíny, která se snažila svým postojem především předcházet nemocem, tedy působit preventivně Měkké a ladné pohyby jsou totiž prevencí proti strnulosti a degeneraci těla. Je-li tělo v pohybu, energie proudí a když energie proudí,

náš život plyne jako řeka, udržujeme krev v oběhu, tělo zůstává zdravé.  

 

Cvičení čchi-kung je určeno pro všechny ženy a muže bez rozdílu věku, kondice či povolání, kteří mají zájem o své zdraví. Ke cvičení nejsou potřeba žádné pomůcky nebo speciální prostředí. Cvičit můžete opravdu kdykoliv a kdekoliv - doma, na zahradě, dovolené i v práci.

 

Slovo čchi znamená "životní energie, síla"; kung znamená "kultura, cvičení". Čchi-kung  je tedy nauka rozvíjející životní energii. 

Existují různé přepisy slova čchi-kung, chi kung, qi gong, ki gong.

Výuka v naší škole je zaměřena především na prevenci zdraví a dlouhověkost, osobní růst a otevření osobní cesty člověka. Zahrnuje komplexní nástroje pro kultivaci těla a mysli, energie a celého života. Kořeny naší školy sahají k ruským a čínským učitelům, kteří nám předali komplexní přístup, tedy celou taoistickou filosofii, která je nedílnou součástí našeho studia. 

DSC_4053ště.jpg

Co je Tao

„Taoismus je založen na pojmu tao, což znamená „cesta“ nebo „rozum“.

V taoistické praxi je důležité vnímat vnitřní a  vnější energii a kontrolovat rovnováhu yin a yang v těle, nebo-li své pocity a emoce, krev a orgány.

Nerovnováhu můžeme pocítit , když orgány nejsou v pořádku nebo energie místa, kde žijeme, není v pořádku.

 

Moudří taoisté se snažili vždy dosahovat nejvyšší rovnováhy, vytvářet jí

a ovládat skrze praxi. Propojovat v sobě vnitřní a vnější. Nejlepším způsobem, jak se s ním spojit a v sobě pocítit je zmírnit emoce a pocity, které vytváří naše mysl. Pochopit Cestu Tao znamenalo získat věvdění, informace o tom, odkud pocházíme, kam jdeme, a proč jsme přišli na tento svět. Důležitá je pro ně praxe, důvěra v sebe a naslouchat srdci.

 

Tao nelze vysvětlit. Je to neuchopitelný prazáklad světa, zákon všech zákonů. Z hlediska evropské filozofie můžeme použít pojem „absolutno“. Taoismus dává návod, jak jednat a žít v souladu s vesmírnými principy a zákony, učí žít v jednoduchosti a jasnosti. Zároveň je to cesta řádu, podle něhož se přítomnost vyvíjí v budoucnost a zahrnuje absolutní souvislost všech současných dějů a věcí, do kterých je zapojen i člověk.“

(Růžička, Sosík, Čchi kung, Cesta ke zdraví a dlouhověkosti) 

Kopie-P1011474.jpg

Učební plán Živý čchi-kung

V naší škole Živý čchi-kung se specializujeme na výuku různých sestav,  celkem ve čtyřech úrovních (1 - základní, 2 - mírně pokročilá, 3 - pokročilá a  4 - prohlubující), které zahrnují protahovací cviky, ladné pomalé až statické pohyby a polohy vestoje, které jsou vzájemně synchronizovány pomalým a rytmickým dýcháním v souladu s uvolněnou, soustředěnou a klidnou myslí.  Součástí jsou meditace, automasáž a relaxace, základy tradiční čínské medicíny a moderní metody pro práci s tělem. Podrobně vysvětlujeme technickou i filosofickou pointu každého čchi-kung.

Cvičení čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a zklidňují mysl. Otevírají cestu osobního rozvoje. 

bottom of page