O čchi-kung

Čchi-kung pozitivně mění život

Čchi-kung je ucelený systém staročínské medicíny pro zdraví

a dlouhověkost nebo-li umění pěstování života, někdy označované také jako čínská jóga. Současnému člověku odkrývá perspektivu dosáhnutí reálného zdraví, stability a harmonie osobnosti, poznání vesmírných zákonů. Čchi-kung a tai chi v Číně patří k oblíbeným formám cvičení, protože stejně jako jóga má schopnost rozvíjet sílu, pružnost a vytrvalost těla i dechu, zklidňuje mysl. 

Čchi-kung je jeden z pěti pilířů tradiční čínské medicíny, podporuje životní sílu a řadí se k elementu vody, vedle akupunktury (kov), dietetiky (země), masáží tuina (oheň) a bylin (dřevo).

Čchi-kung udržuje tělo i mysl v dokonalé rovnováze

Čchi-kung je umění, považováné za ozdravnou metodu s dlouhou historií více jak 6 000 let. Nabízí život v harmonii a míru, protože udržuje tělo i mysl v dokonalé rovnováze. Lidé, kteří jej praktikují každý den bez ohledu na počasí, pomáhá udržovat kondici do vysokého věku.

Smyslem cvičení čchi-kung je aktivovat v těle zablokovanou energii čchi (Qi) v tzv. meridiánech, energetických drahách, které jsou

po celém těle. Čchi-kung napravuje držení těla a celé páteře, aby se nepoškozovaly jednotlivé obratle, uvolňuje psychiku a zklidňuje mysl. 

Čchi-kung je součástí tradiční čínské medicíny, která se snažila svým postojem především předcházet nemocem, tedy působit preventivně Měkké a ladné pohyby jsou totiž prevencí proti strnulosti a degeneraci těla. Je-li tělo v pohybu, energie proudí a když energie proudí,

náš život plyne jako řeka, udržujeme krev v oběhu, tělo zůstává zdravé.  

 

Cvičení čchi-kung je určeno pro všechny ženy a muže bez rozdílu věku, kondice či povolání, kteří mají zájem o své zdraví. Ke cvičení nejsou potřeba žádné pomůcky nebo speciální prostředí. Cvičit můžete opravdu kdykoliv a kdekoliv - doma, na zahradě, dovolené i v práci.

 

Slovo čchi znamená "životní energie, síla"; kung znamená "kultura, cvičení". Čchi-kung  je tedy nauka rozvíjející životní energii. 

Existují různé přepisy slova čchi-kung, chi kung, qi gong, ki gong.

Výuka v naší škole je zaměřena především na prevenci zdraví a dlouhověkost, osobní růst a otevření osobní cesty člověka. Zahrnuje komplexní nástroje pro kultivaci těla a mysli, energie a celého života. Kořeny naší školy sahají k ruským a čínským učitelům, kteří nám předali komplexní přístup, tedy celou taoistickou filosofii, která je nedílnou součástí našeho studia. 

Co je Tao

„Taoismus je založen na pojmu tao, což znamená „cesta“ nebo „rozum“.

V taoistické praxi je důležité vnímat vnitřní a  vnější energii a kontrolovat rovnováhu yin a yang v těle, nebo-li své pocity a emoce, krev a orgány.

Nerovnováhu můžeme pocítit , když orgány nejsou v pořádku nebo energie místa, kde žijeme, není v pořádku.

 

Moudří taoisté se snažili vždy dosahovat nejvyšší rovnováhy, vytvářet jí

a ovládat skrze praxi. Propojovat v sobě vnitřní a vnější. Nejlepším způsobem, jak se s ním spojit a v sobě pocítit je zmírnit emoce a pocity, které vytváří naše mysl. Pochopit Cestu Tao znamenalo získat věvdění, informace o tom, odkud pocházíme, kam jdeme, a proč jsme přišli na tento svět. Důležitá je pro ně praxe, důvěra v sebe a naslouchat srdci.

 

Tao nelze vysvětlit. Je to neuchopitelný prazáklad světa, zákon všech zákonů. Z hlediska evropské filozofie můžeme použít pojem „absolutno“. Taoismus dává návod, jak jednat a žít v souladu s vesmírnými principy a zákony, učí žít v jednoduchosti a jasnosti. Zároveň je to cesta řádu, podle něhož se přítomnost vyvíjí v budoucnost a zahrnuje absolutní souvislost všech současných dějů a věcí, do kterých je zapojen i člověk.“

(Růžička, Sosík, Čchi kung, Cesta ke zdraví a dlouhověkosti) 

Kopie-P1011474.jpg

Učební plán Živý čchi-kung

V naší škole Živý čchi-kung se specializujeme na výuku různých sestav,  celkem ve čtyřech úrovních (1 - základní, 2 - mírně pokročilá, 3 - pokročilá a  4 - prohlubující), které zahrnují protahovací cviky, ladné pomalé až statické pohyby a polohy vestoje, které jsou vzájemně synchronizovány pomalým a rytmickým dýcháním v souladu s uvolněnou, soustředěnou a klidnou myslí.  Součástí jsou meditace, automasáž a relaxace, základy tradiční čínské medicíny a moderní metody pro práci s tělem. Podrobně vysvětlujeme technickou i filosofickou pointu každého čchi-kung.

Cvičení čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a zklidňují mysl. Otevírají cestu osobního rozvoje.