top of page

Programy pro firmy a pomáhající profese

web.png

Harmonie do firem

Vzdělávací oblast: Talent management. Člověk a zdraví​.

Typ programu: sebe-rozvojový, pohybově relaxační a vzdělávací.

Zahrnuje účinné návody pro dobré fyzické a duševní zdraví jehož cílem je:​

 • snížit stresem nahromaděnou energii v těle přirozeným způsobem

 • zvýšit energii a propojit dávná účení s moderní dobou

 • vědomě provádět pohyb pomáhající vypořádat se s vyčerpáním

 • dlouhodobé pozitivní naladění vedoucí k dobrému fyzickému zdraví.

Pohybově vzdělávácí program pro zlepšení psychohygienických nároků je zaměřený na prevenci stresu a vyhoření, šitý na míru dle potřeb firmy.

Např. metoda čchi-kung vede k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšuje zdraví, posiluje tělo a zklidňuje mysl. Dodává sílu, energii, vitalitu a nadhled. Uvolňuje svaly, posiluje organismus, zklidňuje psychiku, zvyšuje odolnost proti nemocem a negativnímu působení druhých lidí.

Lektorka využívá svoji dlouholetou zkušenost se cvičením čchi-kungu a jeho prokázaným přínosem pro lidské zdraví a zdravé fungování těla.

Vyberte si z nabídky svůj program

Doktor ruku v ruce pacienta
Psychohygiena a čchi-kung
pro pomáhající profese
2019 - 2022

Odbornost: akreditace MPSV pod č. j.  MZ A 2019 / 1256 - SP / PC/ PP / VP pro Michaela Sklářová, IČ 73480134. 

Pro:

 • sociální oblast 

 • pracovníky v sociáních službách

 • manažery a řídící pracovníky

 • vedoucí pracovníky nadmíru vystavené stresu a zátežovým situacím 

 

Časová náročnost: úvodní workshop (2 vyuč. hodiny) + navazující modul 

- 1 den (8 vyuč. hodin) nebo

- 4 x 1 den (32 vyuč. hodin). 

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

Tel. 777 204 028 Michaela Sklářová

firmy - 3 metody.png
Office duševní hygiena
pro manažery a manažerky
talent management

V klidu na vrchol - pohybově vzdělávací program, probíhá po dohodě v prostorech firmy nebo v Centru Loreto v Praze.

Pro:

 • otevřené firmy

 • pro manažery i manažerky

 • pro střední i vyšší management firmy

 • pro skupinu zaměstnanců

 

Časová náročnost: úvodní workshop

(3 vyuč. hodiny) + navazující AntiStressový program 3 metod:

 • Koučink (mysl a strategie)

 • Neurokinetic therapy® (NKT))

 • Čchi-kung (tělo a energie)

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

pro firmy.png
Harmonie do firem
TeamBulding na míru
vyladění pracovního života

Individuální vzdělávací program pro všechny firmy, které chtějí nabídnout ženám a mužům antistressový program zábavnou cestou, formou sebepoznání nebo intenzivním tréninkem.

Nabízíme také individuální přístup pro ty, kdo chce svá témata řešit o samotě.

V čase zátěžových situací, krizí nebo změn napomáhá např. metoda koučinku

k urovnání si myšlenek, priorit a konkrétních akcí v oblasti zdraví, práce, rodiny, partnerství atd. Díky kladení konkrétních otázek může daný jedinec sám v sobě nacházet jasné odpovědi a lépe se orientovat ve své dosavadní životní situaci. Další možností je např. pravidelný kurz relaxačních metod pro vnitřní pohodu a zároveň lepší výkon.

Další informace

Autorka programu: Michaela Sklářová školí již pátým rokem budoucí lektory v těchto technikách s certifikací MŠMT (udělena akreditace MŠMT ČR pod č.j.: 104/2017-50 na základě paragr.3 odst.1 písm.f)zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře sportu a podle paragr.108 odst.2 zákona č.435/ 2004 Sb, o zaměstnanosti). Nově získala akreditaci MŠMT k programu Kou-čchi-kung do škol.

Zajímavé články: text čerpán z webu: https://zdravi.euro.cz/leky/syndrom-vyhoreni-priznaky-prevence/

 • Citace článku: Syndrom vyhoření se někdy označuje jako syndrom vyhasnutí nebo syndrom vyprahlosti, známý je však také pod svým anglickým ekvivalentem burnout či burnout syndrome. Jedná se v podstatě o důsledek dlouhodobého pracovního stresu, který vede k naprostému vyčerpání a ztrátě ideálů, motivace i vůle k práci. Nejčastěji se týká lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jsou závislí na jejich hodnocení. Syndrom vyhoření v historii nebo JAK PŘEDCHÁZET SYNDROMU VYHOŘENÍ?, více

bottom of page