Michaela Sklářová "Světlo Slunce"

"Nikdy se nevzdávej a miluj vše, co v životě přichází!"

Umění čchi-kung je mou Cestou, která nikdy nekončí a zároveň má svůj cíl. Přináší mi pocity klidu, svobody a síly k potřebným změnám, také znalosti o hluboké moudrosti, jak porozumět světu Země a kosmu, lidskému zdraví a možnosti sebeuzdravování v moderní době.  Dává mi jednoduché návody k udržení dobré, fyzické kondice a vitality. Rozvíjí jemné smysly, intuici, potenciál lidské mysli a tvořivosti.

Umění čchi-kung, "umění dokonalé harmonie", je fascinující proces a nástroj, který umožňuje jednoduchým způsobem každodenně "ladit" tělo, mysl a energii, žít v souladu s okolním světem, přírodou a druhými lidmi. Vidět dary života a hlubší smysl lidské existence, to, kdo jsem a kam směřuji, otevírá vědomí a vnitřní moudrost. Co mi dává smysl je také to, že čchi-kung mohu praktikovat kdykoliv a kdekoliv - doma, v práci, přírodě, metru, na procházce, ve stoje i v sedě. Není k tomu potřeba nic, "jen" vůle a chuť konat.

 

V současné době tyto znalosti propojuji v individuálních sezeních 

v práci s traumaty a životně náročnými situacemi. Ty nás sice formovaly 

do osobní jedinečnosti, ale zároveň mnohdy přinesly jistá omezení, která nám mohou bránit ve vlastní autentičnosti a naplnění svého poslání.

Moje hodnoty

Ctím své kořeny - rodiče a prarodiče, kteří mi dali lásku. Ctím všechny

své učitele, kteří mě na mojí cestě výrazně posunuli k hodnotám lidství, opravdovosti a k tomu, jak být lepším člověkem. Získala jsem od nich velké dary, které mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Věřím v jediného Boha a tím je pro mě LÁSKA. Láska, která je nekonečná, bez hranic, je obsažena ve všem - kolem nás i v nás.

 

Nejdůlěžitějšími aspekty mého života jsou:

Svoboda, Láska, Pravda, Světlo, Poslání.

"Velikost člověka spočívá v jeho svobodě, která je spojena

s odpovědností vůči druhým, vůči světu..."

(Simone Weilová,  francouzská filosofka)

Moje poslání

Ráda propojuji moderní způsoby života s učením tradic Východu za účelem kultivace sebe sama a života ve všech oblastech - zdraví, vztahy, práce, nalezení životní cesty a hlubšího smyslu života. Tyto poznatky následně přenáším do běžného života, v současné době také do škol - 

ve vzdělávacím programu Kou-čchi-kung do škol pro učitele anebo v rámci školení  budoucích lektorůakreditací MŠMT.

Věřím, že jediná možná pozitivní změna ve společnosti může nastat jedině tehdy, když začneme měnit sebe (nikoliv druhé) a budeme

ve větším kontaktu s přírodou, otevřeme se poznání vlastní jedinečnosti 

a spirituality žité v realitě každodenních radostí i starostí, v lásce a pokoře.

Tel: + 420 / 777-204-028           E_mail: info@zivycchikung.cz         Centrum Loreto

kudy-z-nudy-logo.png
  • Facebook Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

2019 Copyright Michaela Sklářová  -  Obchodní podmínky  -  Ochrana údajů  -  Foto Monika Kleinová  -  Foto Štěpánka Richterová