top of page

Programy pro firmy a pomáhající profese

web.png

Dobré zdraví.Stres management.

Vzdělávací oblast: Stres management. Člověk a zdraví​.

Typ programu: sebe-rozvojový, pohybově relaxační a vzdělávací.

Zahrnuje účinné návody pro dobré fyzické a duševní zdraví jehož cílem je:​

 • snížit stresem nahromaděnou energii v těle přirozeným způsobem

 • zvýšit energii a propojit dávná účení s moderní dobou

 • vědomě provádět pohyb pomáhající vypořádat se s napětím a vyčerpáním

 • dlouhodobé pozitivní naladění vedoucí k dobrému fyzickému zdraví.

Pohybově vzdělávácí program pro zlepšení psychohygienických nároků je zaměřený na prevenci stresu a vyhoření, šitý na míru dle potřeb firmy.

Metoda čchi-kung vede k rovnováze tělesných a duševních funkcí, zlepšuje zdraví, posiluje tělo a zklidňuje mysl. Dodává sílu, energii, vitalitu a nadhled. Uvolňuje svaly, posiluje organismus, zklidňuje psychiku, zvyšuje odolnost proti nemocem a negativnímu působení druhých lidí.

Lektorka využívá svoji dlouholetou zkušenost se cvičením čchi-kungu a jeho prokázaným přínosem pro lidské zdraví a zdravé fungování těla.

Vyberte si z nabídky svůj program

Doktor ruku v ruce pacienta
Psychohygiena a čchi-kung
pro pomáhající profese
2019 - 2022

Odbornost: akreditace MPSV pod č. j.  MZ A 2019 / 1256 - SP / PC/ PP / VP pro Michaela Sklářová, IČ 73480134. 

Pro:

 • sociální oblast 

 • pracovníky v sociáních službách

 • manažery a řídící pracovníky

 • vedoucí pracovníky nadmíru vystavené stresu a zátežovým situacím 

Časová náročnost: úvodní workshop (2 vyuč. hodiny) + navazující modul 

- 1 den (8 vyuč. hodin) nebo

- 4 x 1 den (32 vyuč. hodin). 

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

zdůraznil Man
Aktivace životní síly
pro manažery a manažerky
2019 - 2022

Pohybově relaxační a vzdělávací program, probíhá po dohodě v prostorech firmy

s Michaelou Sklářovou.

Pro:

 • otevřené firmy

 • pro manažery i manažerky

 • pro střední i vyšší management firmy

 • pro skupinu 8 - 18 manažerů

 • nebo dle domluvy

Časová náročnost: úvodní workshop (3 vyuč. hodiny) + navazující základní program 4 moduly (celkem 32 vyuč. hodin)

a 2 moduly prohlubovací (16 vyuč. hodin).

Napište nám v případě zájmu na: info@zivycchikung.cz

Bachovky.jpg
Individuální konzultace
(poradenství a terapie)

Individuální program pro všechny ženy a muže, kteří chtějí svá témata řešit o samotě. V čase zátěžových situací, krizí nebo změn napomáhá metoda koučinku

k urovnání si myšlenek, priorit a konkrétních akcí v oblasti zdraví, práce, rodiny, partnerství atd.

Díky kladení konkrétních otázek můžeme sami v sobě nacházet jasné odpovědi a lépe se orientovat v dosavadní životní situaci.

Další možností je individuální výuka relaxačních metod proti stresu a únavě.

Podrobnější informace najdete zde.

Další informace

Autorka programu: Michaela Sklářová školí již pátým rokem budoucí lektory v těchto technikách s certifikací MŠMT (udělena akreditace MŠMT ČR pod č.j.: 104/2017-50 na základě paragr.3 odst.1 písm.f)zákona 115 / 2001 Sb., o podpoře sportu a podle paragr.108 odst.2 zákona č.435/ 2004 Sb, o zaměstnanosti). Nově získala akreditaci MŠMT k programu Kou-čchi-kung do škol.

Zajímavé články: text čerpán z webu: https://zdravi.euro.cz/leky/syndrom-vyhoreni-priznaky-prevence/

 • Citace článku: Syndrom vyhoření se někdy označuje jako syndrom vyhasnutí nebo syndrom vyprahlosti, známý je však také pod svým anglickým ekvivalentem burnout či burnout syndrome. Jedná se v podstatě o důsledek dlouhodobého pracovního stresu, který vede k naprostému vyčerpání a ztrátě ideálů, motivace i vůle k práci. Nejčastěji se týká lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jsou závislí na jejich hodnocení. Syndrom vyhoření v historii nebo JAK PŘEDCHÁZET SYNDROMU VYHOŘENÍ?, více

bottom of page