top of page

pá 06. 10.

|

Centrum Loreto

Akreditované studium pro lektory 2023/24 - NOVĚ OTEVŘENO

Zahájení: 6. 10. 2023 Studujte unikátní studium s akreditací MŠMT s Michaelou Sklářovou a týmem lektorů, které propojuje znalosti východních a západních metod práce s tělem i myslí pro moderního člověka. Motivuje, inspiruje a rozvíjí.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Akreditované studium pro lektory 2023/24 - NOVĚ OTEVŘENO
Akreditované studium pro lektory 2023/24 - NOVĚ OTEVŘENO

Čas a místo

06. 10. 2023 9:00 – 28. 1. 2024 13:30

Centrum Loreto, Štorchova 1555/5, 180 00 Praha 8-Libeň, Česko

Guests

O události

Studujte unikátní certifikované studium, které jako jediné tohoto druhu v celé České republice je akreditované u MŠMT a propojuje znalosti východních a západních metod práce s tělem i myslí pro moderního člověka. 

Využijte vyjímečné kombinace výuky teorie i praxe s týmem lektorů. 

Čeká vás intenzivní forma studia - 6 prodloužených víkendů + vlastní praxe.

Poznáte nové přátele a získáte spousty inspirace do osobního i profesního života. Videopozvánka

Možnosti studia:

 • 1. Akreditovaný kurz v plném rozsahu (včetně zájmového kurzu)
 • 2. Akreditovaný kurz bez zájmového kurzu (zájmový kurz jste již absolovali dříve, v jiném termínu)
 • 3. Opakovací kurz
 • Poznámka: Pokud studujete jen pro svou osobní potřebu, tzn. bez certifikátu, pak nehradíte poplatek za zkoušky. Je třeba tuto skutečnost uvést do přihlášky.

 • Certifikáty: 
 • Studium je zakončeno praktickou a písemnou zkouškou a následným vydáním certifikátu MŠMT pro udělení rekvalifikace (o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Instruktor jógy se zaměřením na Čchi-kung- Jóga MS pro pracovní činnost ve vedení lekcí s celostátní platností) a absolventským listem "Lektor/-ka Školy Živý čchi-kung Michaely Sklářové" 
 • Odbornost studia. Studium  je akreditované MŠMT ČR pod č.j.: 36909/2020-2/416 podle paragr. 108 odst. 2 zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti. 
 • Až 80 % vyškolených lektorů si po ukončení studia úspěšně otevřelo své vlastní kurzy! 

 • Uplatnění:
 • Díky ojedinělému prožitkovému studiu můžete získat živnostenské oprávnění k vykonávání této činnosti. Certifikát MŠMT, který po dokončení studia obdržíte, vás bude přímo opravňovat k tvorbě a vedení individuálních cvičebních programů pro malé skupiny žen i mužů (do 12 osob) v rozsahu max. 10 lekcí nebo jednodenního workshopu v rozsahu max. 8 vyučovacích hodin v relaxačních a sportovních centrech, státních zařízeních apod. 
 • Po ukončení studia budete mít dostatek znalostí a dovedností k bezpečnému vedení lekcí a budete moci učit ve veřejných institucích, jako jsou pečovatelské domy, wellness centra, studia jógy atd. Budete schopni vést samostatně lekce pro malou skupinu dospělých. Naučíte se pro ně sestavit cvičební plán dle jejich individuálních potřeb a požadavků.

 • Naučíte se:
 • jak vést a učit dál sestavu Osm kusů brokátů, přípravná cvičení, základní meditace, řízené relaxace, statickou základní formu čchi-kung, základy councilu (poradní kruh), dechová cvičení
 • tvořit a praktikovat individuální a skupinové programy 
 • sestavit plán dle potřeb a požadavků jednotlivce i malé skupiny osob (max. 12)
 • uplatnit své dovednosti a znalosti ve veřejných institucích (wellness centra, studia jógy, pečovatelské domy atd.)
 • Již během prvního ročníku si vytvoříte dvě vlastní skupiny formou vlastní povinné praxe min. pro 6 - 8 osob na 2 - 3 měsíce, během níž můžete čchi-kung praktikovat a zároveň v rámci studia konzultovat své zkušenosti s ostatními studenty a lektory. Absolvováním studia se vám celkově zvýší možnost uplatnění na českém trhu.
 • Studium je velmi praktické a pragmatické, zároveň hluboce sebepoznávací. 
 • Vstupujte bez očekávání. V rámci základního přípravného kurzu si můžete zvážit, zda je tato cesta pro vás.

 • Pro koho: 
 • Studium je vhodné pro "amatérské" nadšence čchi-kung, taichi nebo jógy, kteří tato umění praktikují  pro sebe a chtějí si rozšířit své profesní vzdělání. Pro stávající lektory čchi-kung, taichi, jógy aj. podobných stylů, také cvičitele a instruktory různých zdravotních cvičení, kteří již učí nebo mají zájem získat další odborné znalosti, pro učitele a pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, výchovné poradce a pracovníky, terapeuty, poradce zdravého životního stylu nebo wellness, ale i pro všechny zájemce, kteří chtějí cvičení čchi kung zařadit do své práce nebo každodenního života a chtějí ho šířit dál do škol a mezi širokou veřejnost formou pravidelných lekcí apod. 
 • Studium je skvělou příležitostí pro ty, kteří chtějí zvýšit své možnosti uplatnění na trhu, osvojit si staročínské sestavy čchi-kung a získat komplexní znalosti z oblasti tradiční čínské medicíny a taoismu, ve spojení se západním pojetím člověka a zdraví.
 • Počet míst je omezen min. 8 a max. 15 osob.
 • Podmínkou je účast na základním zájmovém kurzu Osm kusů brokátu (nejbližší termín 15. - 17. 9. 2023).

 • Časová náročnost: 
 • 1. rok - studium s akreditací -  zakončené "certifikátem MŠMT"+ "absolventským listem Školy Živý čchi-kung" probíhá formou lekcí, přednášek, workshopů a diskusí, celkem 5 víkendů (200 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1x měsíčně (pátek - neděle) + závěrečný víkend 4 dny, kde probíhají závěrečné zkoušky.
 • Po ukončení prvního roku pokračuje lektor v dalším vzdělávání formou výuky nových sestav během druhého a třetího roku formou zpravidla tří školení během roku (info dole).

 • Časový harmonogram:
 • pátek, sobota, neděle  9.00- 12.00, oběd, 13.00 - 17.30 h (4 + 2 + 4 = 10 vyuč. hodin)
 • celkem 6 víkendů (200 vyučovacích hodin praxe a teorie), cca 1x měsíčně (pátek - neděle) včetně závěrečného prodlouženého víkendu, kde probíhají závěrečné zkoušky

 • Termíny
 • 0/  15. - 17. 9. 2023 - úvodní kurz  - zájmové studium (příležitost zjistit, zda je další cesta pro lektory pro vás)
 • Termíny 2023/24: 
 • 1/ 6. - 8. 10. 2023 
 • 2/ 20. - 22. 10. 2023 
 • povinná vlastní praxe se skupinou - od konce října - poloviny ledna 
 • 3/ 3. - 5. 11. 2023  
 • 4/ 24. - 26. 11. 2023 
 • 5/ 8. - 9. 12. 2023 
 • 6/ zkoušky 5. - 7. 1. nebo 26. - 28. 1. 2024

 • Témata:
 • intenzivní studium s akreditací (200 vyuč. hodin - 140 praxe a 60 teorie):
 • výuka staročínské sestavy čchi-kung Osm kusů brokátů pro zdraví a dlouhověkost (praxe a teorie)
 • statické formy čchi-kung, relaxační metody a základní meditace pro zklidnění psychiky a mysli
 • přednášky z oblasti Základy tradiční čínské medicíny, Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Sportovní hygieny a výživy, První Pomoci, Právo, organizace kurzu, Jedinečnost talentů, Úvod do koučinku, Metodika výuky a specifika cvičení pro různé skupiny. 
 • V dalším druhém ročníku se naučíte další sestavy.
 • Studium není zaměřené na studium tradiční čínské medicíny! Zahrnuje pouze 200 vyuč. h včetně studijní praxe a a primárním cílem je vést budoucí lektory k tomu, aby dobře předávaly znalosti ohledně základní čchi-kung sestavy Osm kusů brokátů, řízených relaxací, přípravných cvičení a základů práce s tělem, dechem a myslí.
 • Zdokonalovat se mohou studenti v dalším roce. 
 • Bonus: JEDINEČNÝ/Á LEKTOR/KA, seminář, který namotivuje a ukáže cestu budoucím lektorům, jak být přirozeným a zároveň originálním lektorem! Absolvent bude navíc po dobu studia oprávněn vést lekce přímo pod záštitou Školy Živý čchi-kung Michaely Sklářové za předem stanovených podmínek.
 • Proč seminář jedinečný/á lektor/ka? U našich studentů vidíme během studia jejich vyjímečné dary. Často se však oni sami podceňují a mají obavy začít předávat to, co se naučili. Každý člověk je však jedinečný a může probudit zájem a touhu u druhých lidí, může začít podnikat. Naši budoucí lektoři v rámci  akreditovaného studia od nás získávají dárek- 3hodinový seminář jedinečný lektor jako podporu pro zvýšení kvality jejich startu při práci s klienty. 
 • A proč se zúčastnit semináře Jedinečný lektor? "Milí lektoři. Je vás tolik, že je pro nás nesnadné poznat, který z vás je pro nás ten nejvhodnější. Všichni používáte podobné fráze a podobné sliby. Jediný spolehlivý spůdob jak získat naší plnou pozornost spočívá v tom že budete JEDINEČNÍ. Víte že existuje několik levelů jedinečnosti?"..... Pokud, ale investujete čas a energii na rozvoj své jedinečnosti, tak to s vámi zkusíme." Kalman Horvát (lektor pro jedinečnost).
 • Tým lektorů 

 • Cena: 
 • Cena studia s akreditací na 1 rok celkem: 44 500 Kč / 200 vyuč. h.  
 • Při jednorázové platbě sleva 5 000 Kč, tedy celkem 39 500 Kč.
 • V ceně studia jsou zahrnuty přednášky z odborné a všeobecné části v průběhu celého ročníku - platbu lektorům, skripta (pracovní listy), organizační náklady, pronájem sálu, individuální poradenství po celou dobu kurzu.
 • Školné nezahrnuje ubytování, stravování ani cestovné. Po domluvě je možnost přespání v centru (300 Kč/noc). Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášť (cena je 250 Kč).
 • Rezervace místa:
 • Student/ka je ke studiu přijat/a poté, co zašle přihlášku ke studiu elektronickou nebo písemnou formou a do stanoveného termínu platí poplatek spojený se studiem - tzn. nevratnou zálohu nebo celou platbu. Zbylou část lze uhradit splátkově nebo jednorázově. Studium je vázané smlouvou (pro potřeby MŠMT), kterou podepisuje při vstupu prvního ročníku.
 • Kapacita omezena - max 15 osob.
 • Možnosti platby: 
 • POZOR ! SPRÁVNĚ OPISUJTE ČÍSLO ÚČTU - RB 47375002/5500 (TAO ŽENY Institut s.r.o.)  
 • Jednorázově: 5 000 Kč sleva, školné 39 500 Kč.
 • 2 splátky: 2 500 Kč sleva, školné 42 500 Kč: 1. splátka/ 22 500 Kč na č.ú.:  RB 47375002/5500 + 2. jednorázový doplatek 20 000 Kč, nejpozději 1 měsíc před druhým termínem výuky.
 • 4 splátky:  žádná sleva, školné 44 500 Kč: 1. splátka/ 14 500 Kč s přihláškou na č.ú.: RB 47375002/5500 + 3 splátky x 10 000 Kč měsíčně vždy k prvnímu dni v měsíci na měsíc následující, tj. před každým termínem (za měsíc 10, 11, 12/ 2023 výuky).  
 •  
 • Cena zahrnuje:
 • 5x víkendový seminář  (2 dny, zpravidla so + ne) 
 • 4 x přednášky (pá) 
 • 4 dny závěrečný pobyt včetně zkoušek - v přírodě nebo v Praze (pá - po)
 • Povinná praxe + individuální konzultace (50 vyuč. h) - v ceně studia
 • DÁREK seminář jedinečná lektor/ka v hodnotě 1 000 Kč - v ceně studia
 • Akreditace a závěrečné zkoušky v hodnotě 7 000 Kč
 • Test jedinečnosti + seminář v hodnotě 2 400 Kč 
 • Náslechové lekce u Michaely Sklářové jsou v ceně studia, u jiných lektorů se hradí zvlášt, cena je 250 Kč.
 • Navazující studium pro druhý a třetí ročník se hradí samostatně- více zde
 • Student/ka může studium kdykoliv ukončit, nárok na vrácení peněz zaniká a školné v případě splátkové úhrady musí i nadále uhradit.
 • Studenti si sami hradí ubytování a stravu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  • Ubytování - po dohodě kombinace pobytu v přírodě a v Praze
  • Ubytování v přírodě - v případě konání výuky v přírodě (např na Vysočině je spaní po 4 osobách v chatkách nebo v létě ve vlastním stanu a hradí se na místě v hotovosti). Vše se včas domluví. Pobyt je přátelský a v jednoduchých podmínkách na venkově v babiččině zahradě. Na vaření a úklidu se podílíme společně všichni.

      

 • Ubytování v Praze - ubytování vlastní nebo v Centru Loreto ve vlastním spacáku: 300 Kč / osoba. Strava vlastní.          
 • Na přípravný (nultý) a základní první rok s akreditací MŠMT navazuje nadstavbový program Cesta učitele
 • 2. rok "Pokročilý lektor" zahrnuje výuku dalších sestav a je zakončen "Certifikátem pro pokročilé lektory Školy Živý čchi-kung s platností na 2 roky" .Probíhá formou školení/ seminářů.
 • Po ukončení studia se mohou všichni lektoři v ČR podílet na společných projektech školy a pravidelně 1x za rok jezdit na lektorské stáže.

 • Další informace k akreditovanému studiu pro 1. rok a podmínky k přijetí do studia:
 • zaslání přihlášky a doklad o uhrazení plného kurzovného nebo zálohy
 • motivační dopis o účasti na kurzu (uveďte pokud máte, vaše zkušenosti s praxí cvičení, jógy, čchi-kung jiného klidového cvičení, práci s tělem, sebe-rozvojový pohybový kurz  atd).
 • dosažení věku 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem
 • dobrý zdravotní stav
 • praxe čchi-kung min. 1/2 roku až 1 rok (pravidelné kurzy nebo víkendové kurzy naší školy) + účast v zájmvém kurzu 
 • základní praxe v oblasti relaxačních metod, jógy nebo čchi-kung
 • ostatní zájemci, které kurz láká a nesplňují podmínky, nebo mají pocit, že je nesplňují, prosíme volejte na tel. 777204028 a budeme se individuálně domlouvat, jak vše řešit.  
 • Docházka a zkoušky:
 • Docházka. Student musí absolvovat 90%ní návštěvnost, aby splnil podmínky pro ukončení školy v případě, že chce získat závěrečný Certifikát. Během studia se studenti průběžně střídají a zapisují protokol z výuky každého výkendu, který pak vzájemně sdílí mezi sebou.
 • Zkoušky. Klasifikace daného předmětu zkoušejícím je hodnocena těmito známkami: výborně, velmi dobře, dobře a neprospěl. Termín zkoušek je vyhlášen  během  studia a studentům je včas upřesněn. Pokud by student u zkoušky nevyhověl, má nárok na jednu bezplatnou opravnou zkoušku nejpozději do 30 dní, druhá je pak již za příplatek 2 000 Kč.
 • Informace ke zkouškám.  Kurz je zakončen kolokviální zkouškou a vydáním certifikátu s názvem Instruktor jógy se specializací na Čchi kung - Jóga MS základní pro dospělé. Kurz je zakončen závěrečnou prací (sebereflexe), písemným testem (obecná část) a praktickou zkouškou (praktická část) před komisí. Závěrečné zkoušky trvají 2 hodiny a probíhají zpravidla po celý jeden víkend v přírodě.   
 • Ukončení studia:
 • Student může přerušit studium z vážných důvodů a dokončit jej později. Student, který chce studium definitivně ukončit může tak učinit kdykoliv během studia. Obě skutečnosti musí písemně oznámit, nárok na vrácení částky za celé studium však zaniká.
 • Pokud student neplní řádně požadavky vyplývající ze studijního programu, např. opakovaně se neúčastní výuky, neúčastní se ve stanoveném ani opravném termínu zkoušek nebo nezaplatil poplatek za studium může vedení školy rozhodnout o ukončení a vyloučení ze studia.  
 •  
 • Vaše ohlasy
 • "Musím ti poděkovat za to, jak výborně jsi nás připravila nejen co do praxe, ale i jako lektorky. Sama sebe překvapuji, jak dokážu reagovat na všechny možný situace v praxi. Jsi skvělá! Děkuji! :)" lektorka Z.V. / Tao ženy 2017
 •  
 • "Veškeré znalosti a dovednosti získané při studiu a při praktikování jako semínka klíčily a dávaly mému poznání a tělu nové rozměry. Čchi-kung jakožto starověké čínské umění pro zdraví a dlouhověkost je tisíciletími prověřené umění, které posiluje duševní a fyzické zdraví minulých, přítomných a budoucích generací lidí praktikujících toto umění. Považuji tedy za nezbytné šířit tyto znalosti a dovednosti dále. Blahodárné účinky čchi kungu nastupují poměrně velmi rychle po zahájení cvičení. Já sama jsem při prvním celodenním cvičení v rámci úvodu do čchi kungu pod vedením Míši Sklářové okamžitě navnímala změny ve svém těle. Systematické a smysluplné postupy vedení lekcí v rámci konceptu školy jsou léty prověřené a vychází z tradičního pojetí čchi kungu přizpůsobené naší kultuře. Celý průběh studia nás budoucí lektory připravoval do nejmenších detailů na samostatnou činnost. V tomto ohledu velmi oceňuji detailně propracovanou koncepci školy a výuky – jedná se o velké dílo, děkuji. " Jindřiška - Akreditované studium Živý čchi-kung, jaro 2018

Sdílet událost

bottom of page