top of page

Aktivujte svoji životní sílu - 1. díl (Základní postoj)

Aktualizováno: 5. 4. 2020

Dnes začínáme! Po následujících 10 dní vám představíme krátká videa, podle, kterých můžete začít praktikovat ozdravující cvičení a techniky pro tělo a mysl, které budou pomáhat aktivovat vaši životní sílu. Začínáme pěkně od základů, krok po kroku. Níže si vysvětlíme proč.Mnozí lidé hledají možnosti zlepšení své psychiky a ozdravení těla v této náročné době, kdy díky jistým nařízením jsme uvrženi do větší izolovanosti.


Existuje jistě mnoho způsobů, co dělat a jak dosáhnout zlepšení svého duševního zdraví, však ráda bych se s vámi podělila o to, funguje mi funguje již po více jak 20 let. Osvědčilo se mi to také u stovek studentů a klientů, jež prošli mými kurzy. 


O jedno si vás však dovolím požádat. Buďte trpěliví, nepohrdejte základními jednoduchými věcmi a technikami, neboť právě v nich je největší síla.  V jednoduchosti je síla a já vím, proč to budeme dělat a kam vás tímto povedu… 


Přistupujte ke všemu s myslí začátečníka, přestože si myslíte, že to již znáte nebo je to nudné anebo možná jste dokonce na úrovni mistra. Pokud si to čistě hypoteticky budete myslet, položte si otázku: Kdo ve mně si to vlastně myslí? Hmmm..  že by moje ego? Ne, to přece ne, to nedělám… taková hloupost :-)... Ano, bavte se prosím sami sebou, svými slovy, myšlenkami, které rozvíjíte ve slova, věty, někdy celé příběhy… Bavte se vším, co vám budu předkládat a objevujte nová zákoutí sebe samých… Nenaskočte na iluzi vaší mysli o své dokonalosti… Otevřete se a objevujte jako malé děti, protože jen tehdy budete moci zažít něco nového. A zároveň mi nevěřte, přesvědčte se na vlastní kůži!
 

My všichni jsme součástí Vesmíru a podléháme jeho zákonitostem, všem jeho dějům a nejsme odděleni. Přijmeme-li koncept trojrozměrnosti člověka - fyzická + duševní + duchovní složka dostaneme odpovědi na mnohé otázky, jež nám naše tzv. moderní a vědecká společnost nabízí. Ostatně také ona již přichází na mnohé poznatky, které před mnoha tisíci lety tvrdily různé dávné nauky.  Např. to, že procesy sebeléčení lze u jedince nastartovat jedině tehdy, pokud jeho pozornost je směřována dovnitř, tzn. k sobě a jedinec se nachází ve stavu bytí. Po většinu svého času však je ve stavu konání, dělání, tzn. má svou pozornost obrácenou směrem ven, do vnějšího konání, myšlení atd. Hledá útěchu, odpovědi a pomoc mimo sebe. Je možné v tomto stavu dosáhnout regenerace?


Ideální stav nastává v momentě, když si začneme oba tyto stavy uvědomovat, následně mezi nimi přepínat, až se spojí v Přítomnost, tedy není vně, ani uvnitř. Není rozdíl mezi Jedincem a Jednotou. Určitě tyto záblesky vědomí moc dobře znáš. Přichází v nečekané a neplánované momenty, třeba na kopci, když jen tak sedíš a koukáš do kraje, když se jen tak zakoukáš do prázda… Znáš ten stav, že? Kdo ho, ale naruší? No jasně - naše hlava, slova a věty v hlavě, které potřebují mít vše pod kontrolou.


Pokud se nám podaří prohlédnout všechna naše vnitřní zákoutí a dokážeme porozumět sami sobě - svému, tělu, svým emočním pochodům, své hlavě = mysli a egu, nemáme vyhráno, ale víme o tom, že možná ne všechno je tak, jak si přejeme. A pokud to víme, můžeme to změnit? Změnit to, co tvrdíme, že už nechceme.


Máme přece možnost volby. Věřit nebo nevěřit. Dělat nebo nedělat. Je to prosté.


Celostní nauky vznikaly v dávných dobách v mnoha zemích a kulturách. Byly předávány přes slova, symboly, modlitby, písemnosti, sny atd v různých školách a tradicích. Každá z nich se odlišovala ojedinělými přístupy, základ byl a je však stejný. Všechny přinášejí hluboký vhled do podstaty života. Dávají možnost vidět věci v souvislostech, tzn. neoddělují tělesnou, psychickou a duchovní stránku člověka.  Říkají, že zkoumáním Jednoty, nebo můžeme nazývat též Universum, Stvořitel, Bytí, Tao, Brahma atd., zkrátka těchto tří složek, můžeme překročit hranice svého vědomí. 

Tvrdí, že:

  • vše co vidíme je jen úhel našeho pohledu a záleží, kde zrovna stojím

  • máme moc tvořit, měnit a změnit

  • vše se mění a nic není stálé, jinými slovy, jediné, co je jisté je změna

  • vše je energie, tedy i život

  • smrtí život nekončí…


Říkají, že účelem života na Zemi je rozvíjet své sebe-uvědomování a přijímat sebe jako duchovní bytost, která pochází z jednoho Zdroje. S pomocí jistých cvičení a technik si vše můžeme smysly osahat a otevřít bránu k hlubšímu poznání sebe sama. Cílem všech alternativních a celostních směrů je obnovení rovnováhy a harmonie mezi těmito složkami, odstranit blokády, které zahrnují uzdravení těla i naší mysli. Tvrdí, že obraz ne-moci pochází zevnitř, z mysli a je třeba věnovat pozornost tomu, co člověk musí změnit, proto, aby došlo k nápravě. 


Lidé si často stěžují a nevidí to, že různé životní situace jim nabízí možnost k jejich růstu. Největší vliv na naši spokojenost máme tedy my sami. Stav vnitřní harmonie a spokojenosti má v rukách naše ego, nebo-li osobnost. Pokud dáme přednost tomu, že se chci zlobit, prožívat emoce odporu, hněvu, strachu, pak není nikoho, kdo by to mohl změnit než my sami. Fyzické tělo je pouhým nositelem duše a ducha a naslouchat jejich potřebám lze jen v tichu. Proto vás budu nabádat k zastavení a praxi v tichu, která vám nabídne stáhnout pozornost dovnitř.


Jak tedy dosáhnout opravdové harmonie a tím pádem zdraví? Jak být vyrovnaný sám se sebou? Kdo dokáže zažívat stav spokojenosti a lásky, vnitřního štěstí bez ohledu na působení vnějších podnětů (např. názory a manipulace druhých lidí), nelítá ode zdi ke zdi? Ano, je to Cesta.


Je to takový člověk, který dokáže být v Přítomnosti. Umí odhalit příčiny ztráty štěstí, dokáže nalézt své zdroje. Je to taková bytost, která má klíč ke svému pravému Světlu a dokáže jej vědomě ve svém nitru střežit a neztrácet. Chápe a vnímá sebe jako součást celku, něčeho, co nás převyšuje, ví kdo je a proč tu je. Naplňuje svou jedinečnost. Je spokojena sama se sebou, plní si své cíle a záliby, rozvíjí se a učí novým věcem, pečuje o své vztahy (rodina, děti, přátelé, společnost), zároveň sama o sebe - své tělo a duši. Tato bytost umí čerpat inspiraci v prostředí přírody, tvoří smysluplné věci a je sama sebou, svobodná, nic nepředstírá… 

Položme si pár otázek než přistoupíme k samotné praxi, které s následujícím cvičením souvisí.


Odpovídej na stupnici 0 až 10, kdy nejvyšší číslo značí tvou velkou spokojenost.


Jaký moc jsi spokojen/a se svým tělem? 

Jak moc ho miluješ a přijímáš takové jaké je? 

Jak moc jsi spokojen/a s tím, jakou máš sílu být sám/a sebou? 

Jak moc jsi ve spojení se Zemí a denně si uvědomuješ kroky, které po ní děláš?

Jak moc jsi spokojen/a se spojením se svými předky - rodiči?

Jak moc jsi spokojen/a s tím, jak si dokážeš stát za svými názory? 

Jak moc jsi spokojen/a s tím, jakou máš sílu být sám/a sebou? 

S jakou intenzitou žiješ a přijímáš život takový jaký je? 

Jak moc velké strachy máš a jaké tě ovládají?


Nechte si na své odpovědi čas a přemýšlejte si o tom, co můžete případně udělat pro jejich zlepšení.


 

Základy 1 - základní postoj

Odkaz na video


Budeme se věnovat “jen” základnímu postoji a vnitřnímu zklidnění, procítění si sebe sama, svých nohou a kontaktu se Zemí, procítíme svůj vnitřní klid či ne-klid… Naučíme se stát s rovnou páteří a pohledem před sebe, přirozeně dýchat a být jen v čiré Přítomnosti. 


Praxe napomáhá: pěstovat vůli, trpělivost a smysl pro realitu, důvěru v sebe. Pomáhá objevovat negativní emoce, např. strach, které následně lze nahradit důvěrou v život a odvahou. Spojuje nás s naší fyzickou, životní silou, fyzickým tělem, našimi kořeny, předky, Matkou Zemí.


Postup v základním postoji: nohy postav na šíři boků nebo ramen, špičky směřují dopředu, mírně podsaď kolena, páteř je rovná, brada lehce vtažená k hrudníku, paže uvolněné podél těla, špička jazyka se dotýká horního potra za zuby, temeno hlavy podpírá oblohu. 


Představ si, že stojíš jako strom, ze všech prstů u nohou ti prorůstají kořeny do Země a vytváří s každým výdechem hluboké spojení s Matkou Zemí. Prociť střed chodidla (bod ledvin - viz foto). Paže podél těla jsou volné, nedotýkají se trupu. S nádechem napřim páteř a s výdechem uvolni ramena, prociť kontakt se Zemí. Uvolni postupně celé tělo, všímej si míst, kde v těle máš napětí a cíleně je uvolňuj, také svá emoční napětí, všímej si svých hlasů v hlavě, myšlenek, co přichází a odchází. Uvědomuj si stav, kdy jsi uvnitř sebe a kdy vnímáš to, co je kolem tebe, staň se pozorovatelem, staň se Bytím - buď v Přítomnosti.


Praxi začni krátkými vstupy během dne na 3 až 5 minut, kdy se jen krátce zastav v základním postoji (v parku, na procházce, venku na zastávce, v tramvaji, v kuchyni, když vaříš, večer před spaním atd.).  Praktikuj tento postoj následně tak, aby ti vše bylo příjemné od 5 do 20 minut denně.


Zastav se kdykoliv budeš chtít a spočiň pár minut v bdělé Přítomnosti, dýchej volně a dovol si jenom Být. Užívej si základní postoj, nebo také pozice stromu, Prázdnoty, Nejvyšší dokonalosti.
Auto textu: Michaela Sklářová

Poznámka: texty lze šířit jen jako celek v nezměněném kontextu
448 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page